Servicii informaţionale:
 • acces liber la toate documentele din bibliotecă ;
 • acces la cataloagele tradiţionale ;
 • acces la INTERNET ;
 • consultarea documentelor în săli de lectură (adulţi şi copii) ;
 • consultarea publicaţiilor electronice ofline (CD, DVD) ;
 • împrumut de documente la domiciliu;
 • prelungirea termenului de împrumut prin telefon ;
 • împrumut interbibliotecar (intern);
 • rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp;
 • furnizarea literaturii la domiciliu pentru grupuri speciale;
 • informaţii la distanţă prin telefon „Pe recepţie, biblioteca
 • servicii de fotocopiere ;
 • servicii comunitare ;
Servicii de cercetare bibliografică :
 • activitate bibliografică (bibliografii, cercetări bibliografice tematice);
 • reviste şi prezentări bibliografice;
 • realizarea de bibliografii la cereri;
Servicii de asistenţă şi îndrumare :
 • asistenţă în consultarea cataloagelor şi bazelor de date,
 • instruirea beneficiarului în utilizarea tehnologiilor moderne de regăsire a informaţiilor ;
 • vizite colective (excursii în bibliotecă);
Servicii culturale :
Reclame