Misiunea bibliotecii : Biblioteca „Ovidius” este un centru de informare, centru social şi cultural, centru formativ-educaţional, care asigură utilizatorilor / potenţialilor utilizatori servicii diverse, coerente şi de calitate, acces fără restricţii la informaţii, opinii, comunicare şi promovează valorile naţionale şi universale pentru întreaga societate.