Imperiul fotojurnaliștilor începători

    Marele semiotician Roland Barthes analizând în profunzime rolul fotografiei în societatea contemporană a abordat perspective variate, de la analiza tehnicii până la o filozofie a distorsionării autenticității. După Barthes „fotografia nu este o reflectare a realității, ci analogul ei, devenind un mesaj denotativ. Acesta se transformă în conotativ atunci când o societate îi conferă … Citește în continuare Imperiul fotojurnaliștilor începători