Uniunea Europeană (UE), precum alte instituţii internaţionale, este alcătuită dintr-un set de state membre. Ele sunt actorii principali în constituirea politicii UE. Valorile sunt comune Statelor Membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea şi egalitatea între femei şi bărbaţi (din Constituţia Europeana).Uniunea Europeană  este fondata pe respectul pentru demnitatea umana, libertate, democraţie, egalitate, stat de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a minorităţilor. Pentru a cunoaște mai bine comunitatea Uniunii Europene vă propunem spre lectură colecția de carte „Europa prezent și viitor” pe care o găsiți în colecțiile bibliotecii „Ovidius”

Statele membre ale Uniunii Europene. / Bulmer Simon, Christian Lequesne; trad.: Mihaela Ardealeanu. – Ch.: Cartier, 2009 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). –  344 p. Titl. Orig.: The Member States of the European Union.
Această lucrarea prezintă o abordare integrativă a relaţiilor dintre statele membre şi UE. Ea nu poate fi  exhaustivă. De exemplu unii pot critica faptul că nu există un capitol cu privire la europenizarea guvernului subnaţional. Cu toate acestea abordarea este diferită de studiile existente. Sperăm  că lucrarea de faţă va face relaţiile dintre UE şi statele membre accesibile unei categorii mai largi de cititori decât până acum.

Originile şi evoluţia Uniunii Europene. / coord: Desmond Dinan; trad. din engl. de  Nadia Asapciuc. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2010 (Combinatul Polig.). – 376p. Titl. orig.: Origins and Evolution of the European Union. 
Integrarea europeană se află în cel de-al şasele-a deceniu de existenţă, iar importanţa UE ca obiect de cercetare istorică este în continuă creştere. Această carte. Apărută oportun, reuneşte o serie de capitole elaborate special pentru a oferi o analiză coerentă şi detailată a originilor şi evoluţiei Uniunii Europene.

Molle, Willem. Economia integrării europene: teorie, practică, politici. / Willem Molle; trad.: Eugenia Papuc.- Ch., Epigraf SRL,  2009 (F.E.-P.„Tipgr.Centrală”). – 496 p. Titl. Orig.:  The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy.
Ajunsă la a cinci-a ediţie, carteaEconomia integrării europene” de Willem Molle este considerată un manual ideal prentru cei  care studiază economia Uniunii Europene şi un ghid probat pentru cei  care  au interes profesional faţă de subiectul respectiv. Această ediţie include: Integrarea în procesul de desfăşurare a noilor state – membre şi noile forme de asociere cu țările în curs de aderare din Europa Centrală şi de Est; înfiinţarea uniunii monetare şi performanţă ulterioară monedei euro; evoluţia din trecut şi cea viitoare a UE ca ghid pentru integrarea economică reuşită a altor regiuni ale lumii şi pentru îmbunătăţirea guvernării economice globale.

Economia uniunii monetare. / Paul de Grauwe; trad.: Cătălina Gazi; cop.: Mihai Bachinschi, Vitalie Coroban. – Ch.: Cartier, 2009 (F.E.-P.„Tipogr. Centrală). – 312 p. – (Europa: prezent şi viitor).
Lansarea UME la data de 1 ianuarie 1999 a reprezentat un eveniment istoric. Puţine au fost încercările de a introduce o uniune monetară fără forţa armelor. Noul regim al uniunii monetare din Europa creează probleme noi care sunt foarte incitant de analizat. Multe dintre problemele cu care se confruntă astăzi Banca Centrală Europeană sunt de natură practică. În ce mod alege BCE dintre diferitele obiective pe care  trebuie să le urmărească o bancă centrală? Care sunt cele mai adecvate instrumente în atingerea obiectivelor respective? Poate BCE să facă faţă crizelor financiare şi cum anume poate face acest lucru? Cum ar trebui să răspundă la evoluţiile diferite ale ciclului economic în Euroland? etc. La toate aceste întrebări veţi găsi răspuns în volumul dat.

Extinderea UE şi protecţia mediului:  Schimbări instituţionale şi politici de mediu în Europa Centrală şi de Est / coord.: JoAnn  Carmin, Stacy VanDeveer; trad. din engl. de Nicoleta Toma. – Ch.: Cartier, 2009 (F.E.-P. Tipogr.Centrală). –  488 p. Titl. Orig.: EU Enlargement and the Environment. Institucional Change and Environmental.
O colecţie de studii provocătoare care au apărut la momentul oportun. Contestând o mare parte din înţelepciunea convenţională. Acest volum susţine, cu mult spirit de pătrundere, că extinderea UE către Est oferă noi oportunităţi pentru o regândire integrală a politicilor şi problemelor de mediu.


Bache, Ian. George, Stephen. Politica în  Uniunea Europeană. / Ian Bache, Stephen George; trad. din engl.: Cristina Duca. – Ch.: Epiraf  SRL, 2009 (F.E.-P.„Tipogr.Centrală”). – 664 p. Titl. orig.: Politics în the European Union.
Această lucrare cu o reputaţie foarte bună oferă o introducere accesibilă şi cuprinzătoare a tuturor aspectelor Uniunii  Europene şi ale procesului de integrare europeană. Volumul cuprinde  toate elementele de bază ale unui curs universitar introductiv de Uniunea Europeană: repere teoretice, istoric, instituţii  şi politici.

Greer, Alan. Politica agricolă în Europa. / Alan Greer; trad. din engl. de Nicoleta Toma. – Ch.: ARC, 2009 (F.E.-P.„Tipogr. Centrală). – 284 p. Titl. orig.: Agricultural policy in Europe.
Politica agricolă în Europa oferă o analiză comparativă  inedită asupra Marii Britanii, Franţei, Poloniei, Olandei, Greciei şi Irlandei, utilizând documente la zi despre reforma PAC, liberalizarea comerţului mondial, bolile la animale, dezvoltarea rurală şi protecţia mediului. În susţinerea argumentului sau central, că Europa are o Politica Agricolă Comună mai mult formală, autorul face o interpretare distinctivă a politicilor contemporane din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
 Spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei în Europa Largită / Karen Henderson; trad.din engl. Marin Turea. –  Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2009 (Combinatul Polig.). – 148 p. Titl. orig.: The area of Freedom, Security and Justice în the enlarged Europe.
       Construcţia unui “spaţiu al libertăţii şi justiţiei” este unul dintre cele mai recente obiective ale Uniunii Europene. Extinderea prin includerea a zece noi state – membre reprezintă una dintre realizările recente. Cu toate acestea, au existat puţine analize ale  provocărilor legate de urmarea în paralel a celor două scopuri. Capacităţile administrative şi forţele de poliţie ale statelor postcomuniste au trebuit să fie transformate radical pentru a face faţă unor probleme precum criminalitatea organizată, terorismul, asigurarea securităţii Europei fără frontiere şi stăpânirea presiunilor venite din partea solicitanţilor de azil şi imigranţilor ilegali, în acelaşi timp asigurându-ţi proprii cetăţeni nu doar cu securitate internă, ci şi cu libertate şi justiţie. Acest volum combină contribuţii din partea specialiştilor atât din noile, cât şi din vechile state-membre şi examinează felul cum au fost abordate sarcinile, cu o atenţie sporită acordată felului cum sunt văzute lucrurile din noile state-membre ale UE din Europa Centrală De Est.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s