Bârsan Victor. Masacrul inocenţilor : Războiul din Moldova, 1 martie – 29 iulie 1992 / Victor Bârsan. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1993. – 260 p.

Volumul propune cititorului mai întâi unele repere ale destinului istoric al Basarabiei, începând de la perioada medievală, când după războiul ruso-turc din 1806-1812, profitând de slăbiciunea militară a Imperiului Otoman Rusia a ocupat Basarabia şi a început o politică ţaristă de rusificare a acestui ţinut. Autorul ne face o incursiune în dezvoltarea acestui ţinut în perioada sovietizării pentru a ne prezenta care sunt rădăcinile conflictului transnistrean. Urmează o descriere a conflictului zi cu zi, pas cu pas a acestor tragice evenimente a conflictului transnistrean grupându-le în capitole după cum urmează: 1-15 martie – declanşarea ; 15 martie – 1 aprilie : primele eforturi de pace ; 1-7 aprilie: armata rusă ameninţă; 7 aprilie – 18 mai: sabotarea păcii ; 19-26 mai: armata rusă atacă ; 27 mai – 8 iunie: imposibila pace ; 9-18 iunie: înaintea loviturii finale ; 19-25 iunie : asaltul final; Epilog la Tighina; În aşteptarea sfârşitului; Lungul drum al înfrângerii; Pax Sovietica. Războiul a dus la moarte pe cei care s-au ridicat să-şi apere ţara, pe cei care, în Transnistria , au spus deschis ce gândesc, pe cei care s-au împotrivit fărădelegii. Acest război a fost un masacru al inocenţilor.
Totuşi acest război, ca şi pacea sângeroasă care a urmat, a arătat că, oricâte gloanţe, obuze şi rachete ar avea agresorul, el nu poate impune o structură stabilă prin crimă şi teroare. Există conştiinţe care nu cedează în faţa nici unui act de forţă şi atunci, mai există speranţă!

Nota Bene! Astfel îşi încheie autorul studiul despre conflictul transnistrean. Au mai trecut douăzeci de ani. Mai există speranţă?!


Ursu, Valentina. Râul de sânge / Valentina Ursu ; Fotoreporteri: Tudor Iovu, Nicolae Pojoga, Mihai Potârniche, Mihai Vengher. Ch.: Editura Basarabia, 1993. – 176 p. Apărută la Chişinău la peste un an de la conflictul armat, adică în 1993, cartea sugestiv intitulată „Râul de sânge” a fost scrisă de Valentina Ursu, de la Radio Chişinău, spre informarea cititorilor cu secvenţe înregistrate atunci, la cald, ea însăşi fiind reporteră aflată în tranşee, printre combatanţi şi gloanţe. Astfel autoarea ne prezintă zguduitoare dialoguri pe care le-a avut cu combatanţii, cu diverse persoane aflate la conducere în acele localităţi în care se duceau luptele, din care cititorul poate afla realitatea cruntă a conflictului transnistrean aşa cum a fost. Titlurile capitolelor vorbesc de la sine: O armă automată la trei poliţişti ; De ce nu ni se permite să înaintăm ?; Tuturor ne era dragă viaţa ; Nu am venit să omorâm pe nimeni; Bani mulţi sau capital politic; O pată neagră a istoriei.

CONFLICTUL TRANSNISTREAN
Listă bibliografică selectivă din colecţiile bibliotecii „Ovidius”

1. Bârsan Victor. Masacrul inocenţilor : Războiul din Moldova, 1 martie – 29 iulie 1992 / Victor Bârsan. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1993 . – 260 p.
2. Cojocaru, Gheorghe E. Sfidarea separatistă // Cojocaru Gheorge E. 1989 la Est de Prut. – Ch., 2001. – P. 165-184.
3. Conflictul armat de la Nistru // Istoria Republicii Moldova : Din cele mai vechi timpuri până la zilele noastre / Asoc. oamenilor de ştiinţă din Moldova „N. Milescu Spătarul”. – Ch., 2004. – P. 387-390.
4. Conflictul din Transnistria: Adevărul aşa cum a fost el : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice “Interesele de stat şi rolul organelor de interne în asigurarea ordinii constituţionale, drepturilor şi libertăţilor omului în raioanele de est ale Republicii Moldova” (Chişinău , 12-13 ianuarie 1993). – Ch.: Logos,1993. – 184 p.
5. Evoluţia Republicii Moldova după 1991 // Istoria Basarabiei : De la începuturi până în 1998. – Bucureşti, 1998. – P. 315-325.
6. Femeia în zonele de conflict : Istoria verbală. – Ch. : Ştiinţa, 2006. – 196 p.
7. Grecu, Vlad. O viziune din focarul conflictului de la Dubăsari. – Ch.: Prut Internaţional, 2005. – 180 p.
8. Iovu T. Poduri de foc : Cronica în alb-negru a unui război / Tudor Iovu : text Ion Hadârcă. – Ch.: Arc, 2002. – 120 p.
9. Jantoveanu, Dumitru. Un război mai mult decât absurd // Saka Serafim. Basarabia în Gulag. – Ch., 1995. – P. 311-325.
10. Iacoban, Mircea Radu. Cronologia durerii : documentar // Iacoban Mircea Radu. O cronică a Basarabiei : 1990-1995. – Iaşi, 1995. – P. 140-141
11. King, Charles. Criza din Transnistria // King, Charles. Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală / trad. de Diana Stanciu. – Ch., 2002. – P. 183-210.
12. Moraru, Anton. Războiul pentru păstrarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova // Moraru Anton. Istoria românilor : Basarabia şi Transnistria. (1812-1993). – Ch., 1995. – P. 547-552.
13. Munteanu, Anatol. Sacrificiu şi trădare : Războiul de secesiune din Republica Moldova (1990-1992. – Bucureşti, 2005. – 640 p.
14. Snegur, Mircea. Boala separatismului. Situaţia pre-conflict ; Conflictul armat de la Nistru (aspect moral şi politic); Situaţia post-conflict // Snegur Mircea. Labirintul destinului : Memorii. Vol. 2. – Ch., 2008. – P. 425-743.
15. Stafi, Ion. Cronica unui război fără beligeranţi // Stafi Ion. Spovedaniile Basarabiei. – Ed. a 3-a, rev. şi adăug. – Ch., 2007. – P. 127-215.
16. Untilă Veaceslav. Eliberarea lui Ilie Ilaşcu – o dovadă a complicităţii comuniştilor cu Rusia şi criminalii de la Tiraspol // Untila Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii. – Ch., 2004. – P. 24-26.
17. Ursu Valentina. Rîul de sînge / Valentina Ursu ; fotoreporteri : Tudor Iovu, Nicolae Pojoga, Mihai Potârniche, Mihai Vengher. – Ch. : Ed. Basarabia, 1993. – 176 p : fot.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s