Colecţiile bibliotecii „Ovidius” se completează în permanenţă cu cercetări literare, care vin în ajutorul elevilor şi studenţilor în procesul de studiu al operelor scriitorilor români clasici şi contemporani.

LITERATURA ROMÂNĂ: ANALIZE ŞI SINTEZE LITERARE
Listă bibliografică de recomandare

Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : Elan Poligraf, 2007. – 336 p.
Botezatu, Eliza.Critică literară / Eliza Botezatu ; cop., il. de Ia. Oliinîc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 188 p.
Braga, Corin. Psihobiografii / Corin Braga. – Iaşi: Polirom, 2011. – 318 p.
Călinescu, Alexandru. Incrusiuni în proza românească : De la Tainele inimii la Jocurile Daniei / Alexandru Călinescu. – Iaşi : Principes Edit, 2006. – 129 p.
Ceauşu, George. Spaţiul literar românesc şi ,,postmodernismul fără postmodernitate” / George Ceauşu. – Iaşi : Princeps Edit, 2005. – 250 p.
Cimpoi, Mihai. Marii scriitori români: medalioane literare / Mihai Cimpoi. – Ed. a 3-a, reactualizată. – Ch. : Silvius Libris. – 168 p.
Ciocârlie, Livius. Caietele lui Cioran / Livius Ciocârlie. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 208 p.
Cristea, Avram. Lecturi / Avram Cristea. – Alba-Iulia: Universul Şcolii, 2010. – 150 p.
Cristea, Tudor. De la clasici la contemporani : Cronici şi eseuri critice / Tudor Cristea. – Târgovişte : Bibliotheca-Macrona, 2008. – 365 p.
Derescu, Petru. Funcţionalitatea elementelor orale în limbajul literaturii artistice: (în proza scurtă a scriitorilor din Moldova din dec. 6-8 ale secolului al XX-lea) / Petru Derescu ; Inst. de Filologie al AŞM, 2011 (Magna-Principes SRL). – 118 p.
Dolgan, Mihail. Polifonismul creativităţii: (conştiinţa civică şi estetică a poeziei) / Mihail, Dolgan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red.: Constantin Popopvici, Ion Druţă, Dumitru Matcovschi [et al.]. –Ch. : [S.n.], 2010. – 624 p.
Grama, Steliana. Dramaturgia autohtonă din anii 1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova : Studiu monographic / Steliana Grama ; ed. îngr. de Claudia Slutu-Grama. – Ch. : Lumina, 2010. – 292 p.
Grati, Aliona. Romanul ca lume postBABELică : Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc / Aliona Grati ; cop. şi prez. graf.: Igor Condrea. – Ch. : Gunivas, 2009. – 252 p.
Mălăncioiu, Ileana. Exerciţii de supraveţuire / Ileana Mălăncioiu. – Iaşi : Polirom, 2010. – 396 p.
Mitrache, Ghorghe. Receptarea textului liric / Ghorghe Mitrache, Colea Carmen. – Piteşti : Ed. Paralela 45. – 100 p.
Răileanu, Vitalie. Chei pentru labirint : [cronici literare, recenzii, prezentări] / Vitalie Răileanu. – Ch. : Magna-Principes SRL, 2009. – 148 p.
Răileanu,Vitalie. Ludic şi/sau ironic în poezia contemporană : puncte de vedere / Vitalie Răileanu. – Ch. : Magna-Principes SRL, 2010. – 72 p.
Sandu, Elena. Compunerile şcolare : [pentru gimnaziu] / Elena Sandu. – Iaşi : Polirom, 2008. – 280 p.
Sandu, Elena. Textul literar în versuri : Compuneri şi teste / Elena Sandu. – Iaşi : Polirom, 2008. – 246 p.
Simion, Eugen. Dimineaţa poeţilor : Eseu despre începuturile poeziei române / Eugen Simion ; postf. de Valeriu Cristea. – Ed. a 4-a. – Iaşi : Polirom, 2008. – 357 p.
Şchiopu, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga : [Poezii comentate] / Constantin Şchiopu. – Ch. : Arc, 2010. – 64 p.
Vrabie, Diana. Literatura pentru copii : (analize literare, note bibliografice, critică şi sugestii pentru lectură) / Diana Vrabie. – Ch. : Integritas SRL, 2009. – 288 p.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s