SUB SEMNUL ISTORIEI: CĂRŢI VECHI ÎN COLECŢIA BIBLIOTECII „OVIDIUS”

Prezentăm publicului larg câteva ediţii din fondul de carte veche pe care-l deţine biblioteca „Ovidius”. Colecţia cuprinde cărţi artistice şi ediţii din toate domeniile cunoaşterii: filozofie, politică, ştiinţe exacte, istorie, geografie, etc. Colecţia include lucrări de sinteză, tratate, monografii, culegeri de documente istorice, în jur de 500 titluri de carte pe care, eventual, le propunem atenţiei şi le oferim posibilitatea de consultare tuturor bibliofililor, dar şi studenţilor, specialiştilor în diverse materii de studiu. Desigur aceste cărţi poartă amprenta timpurilor din care provin, cea mai veche carte datând din anul 1882.
Pentru informare mai completă asupra ediţiilor din acest fond puteţi consulta bibliografia-catalog elaborată de biblioteca „Ovidius”– „Sub semnul istoriei: Cărţi vechi şi rare în colecţia bibliotecii „Ovidius” – plasată pe site-ul BM „B. P. Hasdeu”. Indexurile auxiliare vă vor fi de ajutor în orientarea şi regăsirea mai rapidă a informaţiei care vă interesează: index de nume de autori, editori, redactori, colaboratori ai tipografiilor şi alte persoane care au contribuit la apariţia publicaţiilor date, index cronologic al anului de editare, index de tipografii şi edituri.

Documentele lui Ştefan cel Mare. Vol. II : Hrisoave şi cărţi domneşti 1493-1503. Tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori, 1457-1503 / pub. de Ioan Bogdan. – Bucureşti : Ed. Atelierele Grafice Socec & Co, 1913. – 611 p.
Prezenta ediţie redă în întregime documentele, hrisoavele şi cărţile domneşti referitor la activitatea marelui Domnitor al Moldovei Ştefan cel Mare în perioada anilor 1457-1503. Pentru o orientare mai rapidă şi eficientă a cititorului volumul este însoţit de: Indice de nume de persoane, Indice de nume geografice, Indice de lucruri (se au în vedere subiectele la care sereferă documentele, de exemplu: bani, dăjdii, donaţiuni domneşti, lână, spătari, şcoală, ţinuturi etc.), Indice de cuvinte slave (explicativ).
Varlaam şi Ioasaf : Povestirea minunatei vieţi a acestor doi sfinţi / ed. prelucrată de Ioan Mihălcescu. – Bucureşti : Tip. ,,ROMÂNIA NOUĂ’’, 1923. – 127 p.
Cititorul va trăi revelaţii fascinante lecturând povestirea minunatei vieţii a acestor doi sfinţi, aflând cum Ioasaf primeşte credinţa creştinească, iar Varlaam îl învaţă unele sfaturi despre puterea botezului, învierea şi judecata de apoi. Pe parcursul povestirii veţi afla şi despre moartea lui Varlaam şi a lui Ioasaf.

Lupu, Veniamin. Însănătoşirea socială şi spirituală: constatării şi soluţii / Veniamin Lupu; cuv. introductiv de Gala Galaction. – Botoşani : Tip. ,,MUNCA’’, 1933. – 83 p. Lucrarea de faţă este o critică a stării sociale din perioada istorică respectivă. Autorul zugrăveşte cu curaj bărbătesc, cu o fineţe de spirit şi fără nici o perdea, schimbarea din rău în mai rău care a cuprins societatea, decăderea şi putreziciunea ei. Autorul acestei cărţii prin îndemnul – ,,Ai frică de Dumnezeu şi ascultă de poruncile Sale, căci ele sunt chiar spre binele tău’’ – vrea să inoculeze în indivizi germenii sănătoşi ai speranţei, răbdării, optimismului, desăvârşita încredere în munca cinstită şi resemnarea faţă de marile lovituri ale soartei, calităţi atât de folositore omenirii, deseori lovită în aspiraţiile ei cele mai sfinte.
Papahagi, Tache. Din Folklorul Romanic şi cel Latin : studiu comparat / Tache Papahagi. – Bucureşti: Tip. România Nouă, 1923. – 176 p.Cercetările folklorice ale lui Tache Papahagi oferă oricărui iniţiat un vast şi extrem de variat câmp de exploatare: urmărire amănunţită în timp şi spaţiu a elementelor folclorice ale unui popor referitoare la datini, credinţă, tradiţii şi cântece bătrâneşti, obiceiuri şi superstiţii.

Marian, Sim. Fl. Serbătorile la români : studiu etnografic / Sim. Fl. Marian. – Vol. I. Cârnilegile. – Bucureşti: Inst. de Arte Grafice Carol Gobl, 1898. – 290 p.
Autorul acestui studiu etnografic, membru al Academiei Române la perioada respectivă, de-a lungul cercetărilor şi studiilor sale şi-a propus ca pe lângă alte studii pe terenul literaturii populare, cu care s-a ocupat un timp mai îndelungat, să publice şi unul despre sărbătorile românilor, care cuprinde descrierea tuturor datinilor şi credinţele în ajunul marilor sărbători conform calendarului creştin ortodox.
Morariu, Leca. Institutorul Creangă : cu 15 clişee / Leca Morariu. – Cernăuţi : Ed. Glasul Bucovinei, 1925. – 97 p. Leca Morariu în prezenta ediţie ni-l redă pe Creangă al nostru ca pe un reprezentant din categoria oamenilor care în ciuda nevoilor şi greutăţilor vieţii de zi cu zi sunt în stare să revină asupra carierei lor profesionale. Boţul de ,,humă însufleţită din Humuleşti’’, cum îşi zicea Creangă, se pregătise pentru tagma preoţească. A şi izbutit să ajungă oleacă de obraz bisericesc: diacon. Fu apoi în acelaşi timp şi învăţător, până ce într-o bună zi se pomeni numai om al şcolii. Şi în această meserie de dascăl i-a fost dat să-şi încheie viaţa.

Bărbulescu, Ilie. Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi / Ilie Bărbulescu. – Bucureşti : Ed. Casei Şcoalelor, 1929. – 534 p. Cercetarea de faţă cuprinde o dovedire teoretică mai diferită faţă de teoriile existente la acea perioadă cu privire la cea dintâi conveţuire a românilor cu slovenii bulgari. Noua teorie clădeşte ideea generală că elementele slave (bulgare), care cele dintâi, dintre cele slave, au intrat în limba română, au pătruns în aceasta nu între secolele IV sau V şi VII, ci cu începere din veacul X.


Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia: proverbe, dicetori, poveţuiri, cuvinte adeverate, asemenări, idiotisme şi cimilitură cu un glosar româno-frances / de Iuliu A. Zanne. – Bucureşti: Ed. Librărie Socecu& Comp. (Vol. I – 1895. – 780 p. ; Vol. II – s.a . – 939 p. ; Vol. III. – 1899. – 762 p.; Vol. VII. – 1901. – 954 p.)
Proverbele românilor incluse în aceste volume cu cât par mai cunoscute, cu atât sunt mai interesante diversele lor forme care au evoluat pe parcursul timpului. Citind aceste proverbe cunoaştem faptele străbunilor, naivitatea, înţelepciunea, obiceiurile popoarelor şi viaţa generaţilor cărora le-am luat locul.
Fiecare volum este alcătuit din capitole din care aflăm proverbe conform criteriilor: natura fizică, natura psihică, despre animale. În interiorul capitolelor informaţia este aranjată în ordine alfabetică, deci cititorul de azi va putea găsi cu uşurinţă proverbele care îl interezeasă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s