Cultura informaţională (CI)

Informaţia este prima treaptă spre cunoaştere!Cultura informaţională este cheia de acces spre utilizarea eficientă a resurselor informaţionale. Cultura informaţională presupune abilităţi de utilizare a surselor tradiţionale şi tehnologiilor moderne de informare, în special formarea de abilităţi de interpretare corectă a informaţiei. Biblioteca „Ovidius” oferă un spaţiu informaţional de calitate.Serviciu specializat: Învaţă să te informezi!Scop: Formarea … Citește în continuare Cultura informaţională (CI)