Biblioclub «Spirit şi intelect»

Poezii de NADEJDA USATÎI.Cântarea româneascădedicată lui Grigore VieruDivin al neamului, Tu eşti trăire pămîntească! Ai răsărit din veacul celde criză Omenească!Poet, exil, al nostrului poporfrîntură zbuciumată,Suntem datori în faţa Ta,toată naţia românească !Poet, în tot desăvârşit,mlădiţă credincioasă,Cît sînge proaspăt ai vărsatîntru făptura noastră!Vor fi datori şi cei de apoi,şi tot întreg poporul,Vom apăra cei trei … Citește în continuare Biblioclub «Spirit şi intelect»